18 & 20 Points

Siapa yang masih merasakan perkara 20/18 perjanjian malaysia hanyalah dimeja rundingan? Ini adalah bukti semuanya termaktub dalam perjanjian Malaysia 1963. 
Fakta menarik: Perkara 7: hak untuk keluar dari persekutuan malaysia tiada termaktub dalam perjanjian ini dan hanya diungkit dimeja rundingan sahaja.

Ini kerana... 

"Saya ingin menambah bahawa sebagai perlindungan tambahan terhadap apa-apa tindakan cadangan telah dibuat bahawa hak untuk menarik diri dari Persekutuan hendaklah ditulis ke dalam Perlembagaan. 

Cadangan ini tidak diterima oleh Tuan Lansdowne, Pengerusi Suruhanjaya, atas sebab bahawa mana-mana Negara yang menyertai persekutuan secara sukarela mempunyai hak intrinsik untuk menarik diri mengikut kemahuan mereka bila-bila masa, dan oleh itu tidak perlu untuk memasukkannya ke dalam Perlembagaan."  C.W. Dawson